دفاتر نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان

ردیف نام دفتر نام و نام خانوادگی عنوان زمان حضور شماره تماس آدرس
1 دفتر مرکزی مجید زارع اداری مالی ایام هفته 32126991-09136826512 اصفهان خیابان منوچهری مدیریت جهاد کشاورزی
2 دفتر مرکزی وحید خلیفه سلطانی فنی اجرایی ایام هفته 32126991 اصفهان خیابان منوچهری مدیریت جهاد کشاورزی
3 دفتر مرکزی لیلا سمیعی صدور پروانه ایام هفته 32126991 اصفهان خیابان منوچهری مدیریت جهاد کشاورزی
4 دفتر مرکزی نیما نیکبخت انفورماتیک ایام هفته 32126991 اصفهان خیابان منوچهری مدیریت جهاد کشاورزی
5 دفتر مرکزی طیاری انفورماتیک ایام هفته 32126991 اصفهان خیابان منوچهری مدیریت جهاد کشاورزی
6 دفتر مرکزی حسن تسلیمی پشتیبانی ، خدمات ایام هفته 32126991 اصفهان خیابان منوچهری مدیریت جهاد کشاورزی
7 دفتر رهنان مجملی مسئول دفتر روزهای زوج 33319990-09131034612 رهنان مدیریت جهاد کشاورزی
8 دفتر اصفهانک مجملی مسئول دفتر روزهای فرد 38587747-09131034612 اصفهانک مدیریت جهاد کشاورزی
9 دفتر براآن جنوبی سیدمحمدرضا طاووسی مسئول دفتر روزهای زوج 38674776-09133705610 زیار مدیریت جهاد کشاورزی
10 دفتر جرقویه سفلی سیدمحمدرضا طاووسی مسئول دفتر روزهای فرد 46623781-09133705610 نیک آباد مدیریت جهاد کشاورزی
11 دفتر جرقویه علیاء جواد احمدی مسئول دفتر شنبه-یک شنبه-دوشنبه 46532556-09135868948 حسن آباد مدیریت جهاد کشاورزی
12 دفتر اژیه مهدی محسنی مسئول دفتر شنبه-دوشنبه-پنج شنبه 46503412-09138054371 اژیه بلوار اصلی روبروی پمپ بنزین
13 دفتر کوهپایه مهدی محسنی مسئول دفتر سه شنبه 46691159-09138054371 کوهپایه مدیریت جهاد کشاورزی
14 دفتر ورزنه مهدی محسنی مسئول دفتر یکشنبه-چهارشنبه 46484951-09138054371 ورزنه
15 دفتر براآن شمالی محمد علی حمامی مسئول دفتر روزهای فرد 38842823-09133865786 دستجاء مدیریت جهاد کشاورزی
16 دفتر جی و قهاب علیرضا بهروز نیک مسئول دفتر روزهای زوج 38782950-09365141999 جیلان آباد جنب قرض الحسنه دهه فجر
17 دفتر اسلام آباد محمد محسنی مسئول دفتر روزهای زوج 46501059-09139658244 اسلام آباد مدیریت جهاد کشاورزی