مسئولان کم‌کاری خود در احیای «گاوخونی» را به پای کشاورزان نگذارند

محمدرضایی ۲۴ مهر ۱۳۹۸ – ۱۴:۲۹ عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان خبر داد: مسئولان کم‌کاری خود در احیای «گاوخونی» را به پای کشاورزان نگذارند اصفهان-عضو هیئت مدیره صنف کشاورزی اصفهان گفت: سازمان محیط زیست تاکنون برای احیای زاینده‌رود و گاوخونی تلاش جدی نداشته است و مسئولان نباید کم کاری در احیای تالاب […]

Continue Reading

رئیس نظام صنفی کشور : دغدغه های کشاورزی برای ما و نظام مهندسی مشترک است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور مطرح کرد : دغدغه های کشاورزی برای ما و نظام مهندسی مشترک است آنچه تا کنون در حمایت از کشاورزی کشور انجام پذیرفته هر چند برای تسهیل امور بوده لذا موفق و کافی نبوده است . محمد شفیع ملک زاده با بیان اینکه موانع تولید هر روز بیشتر می شوند […]

Continue Reading