دفاتر نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان

ردیف نام دفتر نام و نام خانوادگی عنوان زمان حضور شماره تماس آدرس
1 دفتر مرکزی رحمت اله نوروزی دبیر اجرایی ایام هفته 32126991 اصفهان خیابان منوچهری مدیریت جهاد کشاورزی
2 دفتر مرکزی مجید زارع اداری مالی ایام هفته 32126991-09136826512 اصفهان خیابان منوچهری مدیریت جهاد کشاورزی
3 دفتر مرکزی وحید خلیفه سلطانی فنی اجرایی ایام هفته 32126991 اصفهان خیابان منوچهری مدیریت جهاد کشاورزی
4 دفتر مرکزی مهسا کاظمی پور صدور پروانه ایام هفته 32126991 اصفهان خیابان منوچهری مدیریت جهاد کشاورزی
6 دفتر مرکزی طیاری انفورماتیک ایام هفته 32126991 اصفهان خیابان منوچهری مدیریت جهاد کشاورزی
7 دفتر مرکزی حسن تسلیمی پشتیبانی ، خدمات ایام هفته 32126991 اصفهان خیابان منوچهری مدیریت جهاد کشاورزی
8 دفتر مرکزی مینا سماعی دبیرخانه ایام هفته 32126991 اصفهان خیابان منوچهری مدیریت جهاد کشاورزی
9 دفتر مرکزی سحر صبری مالی ایام هفته 32126991 اصفهان خیابان منوچهری مدیریت جهاد کشاورزی
10 دفتر رهنان فائزه میرلوحی مسئول دفتر ایام هفته 33319990-09135701381 رهنان مدیریت جهاد کشاورزی
11 دفتر براآن جنوبی سیدمحمدرضا طاوسی مسئول دفتر روزهای زوج 38674776-09133705610 زیار مدیریت جهاد کشاورزی
12 دفتر جرقویه سفلی سیدمحمدرضا طاوسی مسئول دفتر روزهای فرد 46623781-09133705610 نیک آباد مدیریت جهاد کشاورزی
13 دفتر براآن شمالی محمد علی حمامی مسئول دفتر روزهای زوج 38842823-09133865786 دستجاء مدیریت جهاد کشاورزی
14 دفتر اصفهانک محمد علی حمامی مسئول دفتر روزهای فرد 38842823-09133865786 اصفهانک مدیریت جهاد کشاورزی
15 دفتر جرقویه علیاء جواد احمدی مسئول دفتر شنبه-یک شنبه-دوشنبه 46532556-09132868948 حسن آباد مدیریت جهاد کشاورزی
16 دفتر اژیه مهدی محسنی مسئول دفتر شنبه-دوشنبه-پنج شنبه 46503412-09138054371 اژیه بلوار اصلی روبروی پمپ بنزین
17 دفتر کوهپایه سعید ناظمی مسئول دفتر سه شنبه 46691159-09132164031 کوهپایه مدیریت جهاد کشاورزی
18 دفتر ورزنه مهدی محسنی مسئول دفتر یکشنبه-چهارشنبه 46484951-09138054371 ورزنه
19 دفتر جی و قهاب علیرضا بهروز نیک مسئول دفتر ایام هفته 38782950-09365141999 جیلان آباد جنب قرض الحسنه دهه فجر
20 دفتر اسلام آباد احمد محسنی مسئول دفتر روزهای زوج 46501059-09138207251 اسلام آباد مدیریت جهاد کشاورزی