نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی بوستان گفتگو تهران ۹۸ هفتمین دوره-۱تا۴ بهمن

محل برگزاری: محل نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران(بوستان گفتگو) آدرس: بزرگراه چمران جنوب ، نرسیده به تقاطع پل نصر

Continue Reading

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد ( FAO) سال ۲۰۲۰ را به عنوان سال بین الملی بهداشت گیاهی ( IYPH) اعلام کرد .

۲۰۲۰ سال جهانی بهداشت گیاهی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) سال ۲۰۲۰ را به عنوات سال بین المللی بهداشت گیاهی (IYPH) معرفی کرد گیاهان ۸۰ درصد مواد غذایی مورد تغذیه ما را تشکیل می دهند و ۹۸ درصد اکسیژن موجود در بدن را تولید می کنند،اما در معرض تهدید مداوم و رو […]

Continue Reading