شرایط نامزدهای هیات مدیره و بازرس

اخبار فوری

به نام آفریدگار

نامزدهای هیات مدیره و بازرس باید:

۱– عضو نظام صنفی کشاورزی شهرستان باشند.

۲– حق عضویت آن‌ها تا سال جدید پرداخت شده باشد و عضویت آن‌ها به روز باشد.

تبصره:  پروانه فعالیت آن‌ها تمدید شده و به روز و معتبر باشد.

۳– واحد تولیدی یا صنفی آن‌ها در حوزه همان شهرستان باشد.

۴– نامزد باید تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.

۵– پایبندی به اسلام و یکی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی.

۶– عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۷– داشتن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه ایی،بنا به تأیید کمیته ساماندهی نظام صنفی کشاورزی

تبصره:کمیته ساماندهی نظام صنفی کشاورزی مرکب از نمایندگان سازمان تعاون و روستایی و نظام صنفی کشاورزی استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می‌باشد و دبیرخانه آن در نظام صنفی کشاورزی استان مستقر می باشد.

۸– نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر.

تبصره: داوطلبین بازرس و هیات مدیره که کارمند دولت می باشند، باید از دستگاه مربوطه استعلام شود که مجاز به عضویت در هیات مدیره و بازرسی نظام صنفی کشاورزی می‌باشند یا خیر.

تبصره: چنانچه اشخاص حقوقی، داوطلب عضویت در هیات مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی شوند، الزاماً باید نماینده ای که مصوب هیات مدیره آن شخص حقوقی می‌باشد به نظام صنفی معرفی شود و نماینده مذکور باید تمام شرایط فوق الذکر را داشته باشد.

۹– چنانچه کارمندان نظام صنفی کشاورزی شهرستان که عضو نظام صنفی نیز می‌باشند قصد کاندیداتوری برای هیات مدیره و بازرسی را داشته باشند الزاماً باید حداقل یک ماه قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی نوبت اول که در آگهی درج شده است، استعفای خود را تقدیم نظام صنفی نمایند. ( رونوشت استعفا باید تقدیم دبیرخانه کمیته ساماندهی شود)

۱۰– افرادی که دو دوره متوالی عضو هیات مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی آن شهرستان بوده اند، نمی‌توانند برای مرتبه سوم نامزد هیات مدیره و بازرس شوند لیکن بازرسین قبلی می‌توانند نامزد هیات مدیره و اعضاء قبلی هیات مدیره می‌توانند نامزد بازرسی آن نظام صنفی شوند.

۱۱– نظام صنفی کشاورزی شهرستان حداقل ۱۵ روز قبل و تاریخ برگزاری نوبت اول مجمع عمومی اسامی کاندیداها را همراه با مدارک مربوطه به دبیرخانه کمیته ساماندهی واقع در نظام صنفی استان ارسال نماید و کمیته نیز حداکثر ظرف یک هفته نتایج احراز صلاحیت ها را به نظام شهرستان ابلاغ نماید.

۱۲– رسیدگی تمامی امور فوق به عهده کمیته ساماندهی نظام صنفی کشاورزی استان بوده و چنانچه نظام های شهرستانی یا اعضاء، مدارک مورد نیاز را ارسال ننمایند. هیچ مسئولیتی متوجه کمیته ساماندهی نمی باشند.

۱۳– نحوه برگزاری مجامع نیز مطابق دستورالعمل ارسالی که برگرفته از اساسنامه و آئین نامه اجرایی و نظام نامه‌ها می باشد، صورت خواهد پذیرفت.

۱۴– هریک از اعضای مجمع عمومی نظام صنفی تنها می‌تواند وکالت یک نفر دیگراز اعضاء را بصورت کتبی برعهده بگیرد.                                                                                                                                                                                                                                                        (نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *