آزادسازی و ساماندهی زاینده رود امری اجتناب ناپذیر است

اخبار زاینده رود

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: آزادسازی و ساماندهی رودخانه زاینده رود اجتناب ناپذیر است و حمایت تمام دستگاه های ذی ربط را می طلبد.

حسن ساسانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت ساماندهی رودخانه زاینده رود در راستای جلوگیری از برداشت های غیرمجاز اظهار داشت: ساماندهی مسیر رودخانه زاینده رود از سال ۱۳۹۳ آغاز شد و در مدت پنج سال ۴۵ کیلومتر از مسیر رودخانه زاینده رود در شرق اصفهان آزادسازی شده است.

وی افزود: در این مدت در شرق اصفهان، ۴۰ کیلومتر جاده دسترسی در طرفین رودخانه زاینده رود احداث شد و با سنگ چین هشت کیلومتر از این مسیر، ۲۵ کیلومتر از بستر رودخانه هم تسطیح شده است.

آزادسازی و ساماندهی زاینده رود در غرب اصفهان

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه آزادسازی و ساماندهی رودخانه زاینده رود در غرب استان اصفهان هم از سال ۱۳۹۵ آغاز شد، ادامه داد: در غرب استان اصفهان، ۵۰ کیلومتر از محدوده مسیر زاینده رود آزادسازی شد و در دو طرف رودخانه زاینده رود هم ۲۵ کیلومتر جاده‌های دسترسی احداث شده است؛ تاکنون ۲۵ کیلومتر از مسیر رودخانه زاینده رود در غرب اصفهان تسطیح شده است.

تخصیص اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریالی برای ساماندهی زاینده رود

وی افزود: برای ساماندهی رودخانه زاینده رود در شرق و غرب استان اصفهان اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

ساسانی با تاکید بر ضرورت انضباط در برداشت آب از حوضه زاینده رود تصریح کرد: آزادسازی، ساماندهی و ایجاد جاده های دسترسی پیرامون رودخانه زاینده رود امری اجتناب ناپذیر است؛ در سالهای اخیر، شرکت آب منطقه ای اصفهان با هماهنگی موثر صنف کشاورزان استان اصفهان نسبت به آزادسازی و ساماندهی حریم و بستر رودخانه اقدام کردند.

ادامه همکاری با صنف کشاورزی در ساماندهی زاینده رود

وی با ابراز علاقه مندی به ادامه همکاری موثر و تعامل سازنده آب منطقه ای اصفهان با صنف کشاورزی در آزادسازی و ساماندهی حریم و بستر زاینده رود بیان داشت: صنف کشاورزان استان اصفهان از نظر صلاحیت اجرای این مهم، در اولویت است چراکه کشاورزان با همکاری سازنده می توانند روند آزادسازی و ساماندهی رودخانه زاینده رود را شتاب بخشند.

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر تامین اعتبارات لازم برای پیشبرد آزادسازی و ساماندهی رودخانه زاینده رود ابراز داشت: با تامین اعتبارات ملی و استانی و حمایت صنف کشاورزی می توان ساماندهی رودخانه را به طور مستمر پیش برد و در جهت انضباط برداشت از حوضه زاینده رود اقدام موثری انجام داد؛ البته آزادسازی و ساماندهی حریم و بستر رودخانه زاینده رود همراهی تمام دستگاه های ذی ربط را می طلبد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *