مطالبه کشاورزان اصفهان برای بازگشایی زاینده‌رود قانونی است

اخبار فوری

حسین محمدرضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطالبه کشاورزان اصفهان فراتر از قانون نیست؛ خواسته کشاورزان و صنف کشاورزی اجرای مصوبات شورای عالی آب، مصوبات شورای هماهنگی زاینده رود، قانون توزیع عادلانه آب و همچنین اجرای تصویب نامه ۴۳۲۲ هیئت وزیران مصوبه ۵/۳/۱۳۳۳ و اجرای و دیده شدن ماده ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی است.

وی افزود: در مصوبات مذکور حقابه و سهم آبه کشاورزان و محیط زیست مشخص شده است و نیازی به مصوبه جدیدی از طرف قانونگذار نیست! اما مساله اینجاست که این قوانین و مصوبات اجرا نمی‌شود و خواسته کشاورزان فقط اجرای قوانین در خصوص تأمین حقابه کشاورزان است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان اضافه کرد: مشکل وزارت نیرو این است که بدون در نظر گرفتن میزان حقابه کشاورزان مندرج در جدول منابع و مصارف، اقدام به توزیع آب می‌کند. طبق مصوبات شورای عالی آب و هماهنگی زاینده‌رود ۷۴.۳ درصد آورد کل زاینده رود به اضافه تونل‌های انتقال آب سهم کشاورزان است و ۲۵.۷ درصد هم به وزرات نیرو تعلق دارد.

وزارت نیرو نسبت به سهم مربوط به خود تصمیم گیری کند

وی ادامه داد: وزارت نیرو تنها می‌تواند نسبت به سهم مربوط به خود تصمیم گیری کند. سال گذشته حقابه کشاورزان اصفهان از آورد رودخانه، ۵۵۷ میلیون مترمکعب بوده است که طی جلسات مختلف کمیته سازگاری با کم آبی و شورای تأمین در تاریخ چهارم خردادماه، از میزان فوق ۲۵۰ میلیون مترمکعب به کشاورزان تخصیص داده شد.

محمدرضایی با اشاره به اینکه ۶۲ میلیون مترمکعب از سهم تعیین شده به کشاورزان تخصیص یافت، گفت: بالغ بر ۱۸۸ میلیون مترمکعب از مصوبه شورای تأمین و کمیته سازگاری با کم آبی به کشاورزان تخصیص نیافت.

کشاورزان شرق و غرب اصفهان بیش از یک سال است که کشت نداشته‌اند

وی با بیان اینکه کشاورزان شرق و غرب اصفهان بیش از یک سال است که کشت نداشته‌اند، تصریح کرد: کشاورزان با کشت پاییزه در تیرماه سال آینده صاحب درآمد می‌شوند و این سوال مطرح است چ گونه کشاورزان می‌توانند بدون درآمد دو سال زندگی کنند.

محمدرضایی افزود: با توجه به فرارسیدن فصل کشت پاییزه، باید تاریخ باز شدن آب بابت طلب قبلی حقابه کشاورزان مشخص تا آنها زمین‌های خود را آماده کشت کنند.

روش تنظیم جدول منابع و مصارف وزارت نیرو اشتباه است

وی افزود: تابه حال روش تنظیم جدول منابع و مصارف وزارت نیرو اشتباه و نسبت به میزان ۷۴.۳ درصد حقابه کشاورزان از زاینده رود به آنها اجحاف می شده است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان بیان کرد: در صورت یکه باید طبق مصوبات موجود، جدول منابع و مصارف اینگونه تنظیم شود: کل آورد زاینده رود نسبت به ۷۴.۳ درصد حقابه کشاورزان و محیط زیست محاسبه و در جدول آورده شود و ۲۵.۷ درصد وزارت نیرو برای آب شرب و صنعت و توسعه کشاورزی اصفهان، شرب و صنعت و کشاورزی استان بالادست و شرب و صنعت استان یزد در نظر گرفته شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *